Reiki

Hand opleggende genezing.

Laat je chakra's weer schijnen.

Reiki is de overdracht van energie tussen de therapeut en de patiënt. Reiki helpt vervelende aandoeningen te voorkomen of, in sommige gevallen, makkelijker te genezen. Het wil in geen geval de gebruikelijke geneeskunde vervangen, wél aanvullen en ondersteunen. Zoals dat zo vaak het geval is met alternatieve geneeswijzen, kwam ook reiki vanuit Japan naar ons overwaaien. Het is een geneeswijze die het nu ook hier aan populariteit wint. Dat is het gevolg van onze grotere bewustwording van het belang van onze gezondheid. In plaats van altijd eerst naar pillen te grijpen, zoeken we eerst naar minder drastisch oplossingen. Daardoor wordt de stap naar alternatieve geneeswijzen zoals reiki steeds kleiner.
 
Reiki therapie heeft Japanner Mikao Usui als geestelijk vader. Hij ging ervan uit dat iedereen over een dosis energie beschikt. Die levensenergie wordt gesimuleerd door onze handen. Reiki beschouwt ons lichaam, onze geest en ziel als één geheel. Tijdens een behandeling legt de therapeut zijn handen op de plaats waar we bijvoorbeeld pijn ervaren.
 
Reiki werkt met universele energie en is daardoor vergelijkbaar met andere alternatieve geneeswijzen zoals shiatsu en acupunctuur. Volgens de Chinese filosofie is deze universele energie de onmisbare levenskracht die in alle levende wezens aanwezig is. Reiki gebruikt deze universele energie vooral om het netwerk van energiebanen weer in evenwicht te brengen en te houden.
 
Reiki Meester Mikao Usui
 
 

Negatieve energieën kunnen blokkeringen veroorzaken die onze hele energiehuishouding in gevaar kunnen brengen. Deze energiebanen zijn met elkaar verbonden via vele knooppunten, ook wel chakra’s genoemd. De reiki-healer maakt deze energieblokkades ongedaan. Dat doet hij door extra energie door ons lichaam te laten stromen. Reiki werkt niet met persoonlijke energie, maar met energie uit de kosmos. Via de zogenaamde sub chakra’s in onze handpalmen, stroomt die kosmische energie even goed door ons eigen lichaam en geest als door die van derden, en wordt zowel door handoplegging als vanaf een afstand gestuurd. Zo worden disharmonieën in alle lichaamsdelen opgeheven. 

Reiki heeft een positieve invloed op alles waar energie aan te pas komt. Naast mensen is reiki dus ook geschikt bij dieren, planten, voorwerpen en situaties. Reiki wordt ingezet bij klachten van fysieke, emotionele en mentale problemen. Reiki wordt lang niet alleen gebruikt bij gezondheidsklachten, maar ook voor het verbeteren van onze levenskwaliteit. Een reiki behandeling is ook geschikt voor wie niet ziek is, maar rust en ontspanning wenst. 

 
Een reiki- behandeling zorgt voor de meest uiteenlopende reacties en resultaten zoals:
  • Een warm en heerlijk gevoel.
  • Tintelingen in het hele lichaam.
  • Een ontspannen en rustig gevoel.
  • Beter slapen.
  • Verdriet, plotse boosheid of vrolijkheid en uitgelatenheid.
  • Het tijdig afbreken en afvoeren van giftige afvalstoffen.
  • De werking van onze organen wordt extra gestimuleerd.
  • Onze hormonen komen in evenwicht.
  • Ons zelf genezend vermogen wordt bevordert
De begeleiders bij Samadhi in Hilversum die over deze kennis beschikken passen deze kennis/behandeling altijd toe bij al onze therapiën en ceremonies wanneer dit wenselijk is.